Λευκό χρώμα για καλοριφέρ Radiateur Βerling 0,750lt

Κωδικός προϊόντος: 30190
Διαθεσιμότητα:

Σε απόθεμα


Βάρος0.9 kg
Κατασκευαστής

8.30 

Σε απόθεμα

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν για τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές παραγγελίες

Λευκό χρώμα καλοριφέρ Radiateur BERLING.
Βερνικόχρωμα για θερμαινόμενες επιφάνειες και ειδικά για καλοριφέρ και θερμοσυσσωρεφτές.
Έχει πολύ υψηλή καλυπτικότητα.
Καταπληκτική πρόσφυση και ελαστικότητα.
Δεν κιτρινίζει και είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή του.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΡΟΛΟ-ΠΙΣΤΟΛΙ-ΠΙΝΕΛΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΥΚΟ
ΑΡΑΙΩΣΗ: 10%-20% ΜΕ WHITE SPIRIT ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΦΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ: 15-18m²/lt ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΦΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,750lt

Κίνδυνος
Η411
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Η226 Υγρό και εύφλεκτο
Η372 Προκαλεί βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη εισπνοή
Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία
Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρικές συμβουλές να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος
Ρ102 Μακριά από παιδιά
Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από την χρήση
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /  μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο
Ρ303+Ρ361+Ρ353  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό ? στο ντους
Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
Ρ370+Ρ378 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Χρησιμοποιήστε αφρό, ξηρή / πολυδύναμη σκόνη (σκόνη  ABC) ή διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση
Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο EUH208 Περιέχει Cobalt bis (2-ethylhex anoate), αιθυλομεμεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Υδρογονάνθρακες, C9-C12, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά (2-25%), 1-μεθοξύ-προπανόλη-2, νάφθα (πετρελαίου) βαριά υδρογονοαπωθειομένη.
Σε επείγουσες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τηλ: 210 7793 777

Κωδικός προϊόντος: 30190 Κατηγορία:
Βάρος0.9 kg
Κατασκευαστής