Οικολογική λαδομπογιά νερού Berling Aqualux λευκή γυαλιστερή ή σατινέ 0,750lt

Κωδικός προϊόντος: 30219-22
Διαθεσιμότητα:

Σε απόθεμα


Βάρος 1.0 kg
ΧΡΩΜΑ

Λευκό γιαλυστερό, Λευκό σατινέ

Κατασκευαστής

11.20 11.50 

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν για τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές παραγγελίες

Η Berling Aqua Lux, είναι μια άριστη οικολογική ριπολίνη (λαδομπογιά) νερού.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Ιδανική για ξύλο, σίδερο, τοίχους, αλουμίνιο, τσίγκο, PVC.
Ξεχωρίζει για την εξαιρετική της λευκότητα, την γυαλάδα και την αντοχή της στο κιτρίνισμα.
Είναι 100% οικολογική και άοσμη.
Ειδική για βαφές μέσα στο σπίτι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΡΟΛΟ-ΠΙΣΤΟΛΙ-ΠΙΝΕΛΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΥΚΟ, ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ Ή ΣΑΤΙΝΕ
ΑΡΑΙΩΣΗ: 5% ΜΕ ΝΕΡΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΦΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ: 10-13m²/lt ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΦΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,750lt

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP): Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο

Στοιχεία επισήμανσης: Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο.
Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):
Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος: Άνευ αντικειμένου
Άλλοι κίνδυνοι: EUH208: Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, Μείγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [ΕΚ αριθ. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚ αριθ. 220-239-6] (3: 1).
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Πρόσθετες πληροφορίες: Άνευ αντικειμένου
Δηλώσεις προφυλάξεων: Άνευ αντικειμένου
Δηλώσεις επικινδυνότητας: Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP): Άνευ αντικειμένου

EUH208: Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, Μείγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [ΕΚ αριθ. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚ αριθ. 220-239-6] (3: 1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Χημική περιγραφή:
Υδατώδες μίγμα σε βάση από πρόσθετα, πληρωτικά, πιγμέντα και ρητίνες
Μείγματα: Μη εφαρμόσιμο

Ουσίες: Μη εφαρμόσιμο

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:
Τα συμπτώματα σαν συνέπεια μιας οξείας τοξικής δηλητηρίασης μπορεί να παρουσιαστούν μεταγενέστερα μετά την έκθεση, γι´ αυτό το λόγο σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε ιατρική φροντίδα σε απευθείας έκθεση στο χημικό προϊόν ή εάν έχετε επίμονη αδιαθεσία δείχνοντας το παρόν ΔΔΑ.

Από εισπνοή:
Πρόκειται για ένα προϊόν μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο από την εισπνοή. Εντούτοις, συνίσταται σε περίπτωση συμπτωμάτων μέθης, ο τραυματίας να φύγει από το μέρος της έκθεσης, να του παρασχεθεί καθαρός αέρας και να παραμείνει σε ανάπαυση. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση που τα συμπτώματα παραμένουν.

Από επαφή με το δέρμα:
Αυτό το προϊόν δεν είναι ταξινομημένο ως επικίνδυνο κατά την επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, συνίσταται σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, να βγάλετε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα να καθαρίστε το δέρμα ή αν είναι απαραίτητο να κάνετε ντους στον τραυματία με κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε περίπτωση σοβαρής ενόχλησης απευθυνθείτε σε έναν γιατρό.

Από επαφή με τα μάτια:
Ξεβγάλτε τα μάτια με άφθονο νερό, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός και αν είναι κολλημένοι στα μάτια μιας και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση μετά την πλύση θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο γρήγορα μαζί με το ΔΔΑ του προϊόντος.

Με την κατάποση / αναρρόφηση:
Μην προκαλέσετε εμετό αλλά σε περίπτωση που τυχαία επέλθει εμετός, τότε να διατηρηθεί κεκλιμένο προς τα κάτω το κεφάλι, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. Να παραμείνει σε ανάπαυση ο τραυματίας. Ξεπλύνετε το στόμα και το λαιμό γιατί υπάρχει η πιθανότητα να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση

Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:
Άνευ αντικειμένου

Πυροσβεστικά μέσα:
Το προϊόν είναι μη εύφλεκτο υπό φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης, χειρισμού και χρήσης. Σε περίπτωση ανάφλεξης ως συνέπεια απρεπούς χειρισμού, αποθήκευσης ή χρήσης, να χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση πυροσβεστήρες σ&a

Κωδικός προϊόντος: 30219-22 Κατηγορία:
Βάρος 1.0 kg
ΧΡΩΜΑ

Λευκό γιαλυστερό, Λευκό σατινέ

Κατασκευαστής